A Palavra

Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.

2 Timóteo 2:15

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Mateus 24:35

Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning,

1 Pedro 2:2

Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.

João 6:63

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

João 1:1,14

Jag gömmer ditt tal i mitt hjärtaför att jag inte skall synda mot dig.

Salmos 119:11

Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.

João 15:3

När dina ord öppnas, ger de ljusoch skänker förstånd åt enkla människor.

Salmos 119:130

Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun."

Mateus 4:4

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Hebreus 4:12