Amor Verdadeiro

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.

Romanos 5:8

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,

Gálatas 5:22

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.

1 João 5:3

Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Romanos 13:10

Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.

1 João 4:8

4 Kärleken är tålig och mild,kärleken avundas inte,den skryter inte,den är inte uppblåst,

5 den uppför sig inte illa,den söker inte sitt,den brusar inte upp,den tillräknar inte det onda.

6 Den gläder sig inteöver orättfärdighetenmen har sin glädje i sanningen.

7 Den fördrar allting,den tror allting,den hoppas allting,den uthärdar allting.

8 Kärleken upphör aldrig.Men profetiorna skall upphöraoch tungomålstalen skall tystnaoch kunskapen skall förgå.

1 Coríntios 13:4-8

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.

1 João 4:18

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,

höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Romanos 8:38,39

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

João 3:16

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar."

João 13:34,35