Ânimo

När jag ropade svarade du mig,du gav mig frimodighet, min själ fick kraft.

Salmos 138:3

Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

2 Timóteo 1:7

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Filipenses 4:13

Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Filipenses 1:6

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Jeremias 29:11

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.

1 Pedro 1:6

Av David.Herren är mitt ljus och min frälsning,för vem skulle jag frukta?Herren är mitt försvar,för vem skulle jag vara rädd?

Salmos 27:1

De rättfärdigas frälsning kommer från Herren,han är deras värn i nödens tid.

Salmos 37:39

Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er, så att ni blir styrkta,

jag menar: för att vi tillsammans skall få tröst ur vår gemensamma tro, er och min.

Romanos 1:11,12

Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.

2 Coríntios 4:16

Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

1 Tessalonicenses 5:11

Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidanden.

1 Tessalonicenses 3:7

Då svarade folket: "Aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar!

Ty Herren är vår Gud, han själv är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk, vilkas land vi har dragit igenom.

Josué 24:16,17