Zacarias 6

1 Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, fyra vagnar kom fram mellan två berg, och bergen var av koppar.

2 Framför den första vagnen var röda hästar, framför den andra vagnen svarta,

3 framför den tredje vagnen vita och framför den fjärde vagnen fläckiga, starka hästar.

4 Då frågade jag ängeln som talade med mig: "Vad betyder dessa, min herre?"

5 Ängeln svarade mig: "Det är himlens fyra vindar som drar ut inför hela jordens Herre.

6 Vagnen med de svarta hästarna drar mot nordlandet, och de vita följer efter dem, medan de fläckiga drar mot sydlandet."

7 När de starka gav sig av, var de ivriga att fara omkring på jorden. Då sade han: "Ge er av, far ut över jorden!" Och de for ut över jorden.

8 Och han ropade på mig och sade: "Se, de som drar ut mot nordlandet låter min Ande finna ro i nordlandet."

9 Herrens ord kom till mig. Han sade:

10 Tag emot gåvorna från de landsflyktiga, från Heldaj, Tobia och Jedaja. Gå samma dag bort till det hus som tillhör Josua, Sefanjas son. Dit har de begett sig efter återkomsten från Babel.

11 Du skall ta emot silver och guld och göra kronor som du skall sätta på översteprästen Josuas, Josadaks sons, huvud.

12 Och du skall säga till honom: "Så säger Herren Sebaot:Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro,och han skall bygga Herrens tempel.

13 Ja, det är han som skall bygga Herrens tempel.Han skall vinna härlighetoch sitta på sin tron och regera.En präst skall han vara på sin tron,och frid skall råda mellan båda.

14 Kronorna skall finnas i Herrens tempel till minne av Helem och Tobia, Jedaja och Hen, Sefanjas son.

15 Fjärran ifrån skall man komma för att bygga på Herrens tempel, och ni skall förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Så skall ske om ni lyder Herrens, er Guds, röst."