Ascensão

I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?

João 14:2

Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn.

Atos 1:9

Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.

Marcos 16:19

Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

João 14:12

Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern."

João 16:28

Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem.

Och de sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen."

Atos 1:10,11

Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.

Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.

Lucas 24:50,51

Jesus sade till henne: "Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud."

João 20:17

Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet:Han som blev uppenbarad i köttet,bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen,upptagen i härligheten.

1 Timóteo 3:16

Jesus sade: "Ännu en kort tid är jag hos er, innan jag går till honom som har sänt mig.

João 7:33