Autocontrole

Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.

Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,

Tito 2:11,12

Dåren visar genast sin vrede,klok är den som döljer smälek.

Provérbios 12:16

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,

trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

Gálatas 5:22,23

I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.

1 Coríntios 9:27

Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

2 Timóteo 1:7

Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar.

1 Coríntios 9:25

Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

1 Tessalonicenses 5:6

Jag slöt ett förbundmed mina ögon:att aldrig se på en ung kvinna.

Jó 31:1

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Romanos 12:2

Detta vet ni, mina älskade bröder.En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede.

Tiago 1:19

5 Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt,

6 i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan,

7 i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor.

2 Pedro 1:5-7

Som en nerbruten stad utan murarär den man som inte kan styra sitt sinne.

Provérbios 25:28

Dåren släpper lös alla sina känslor,men den vise håller dem tillbaka.

Provérbios 29:11

Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Efésios 6:12

Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön.

2 João 1:8

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

1 Coríntios 10:13

Bättre en tålmodig man än en hjälte,bättre styra sitt sinne än inta en stad.

Provérbios 16:32

Vik inte av till höger eller vänster,håll din fot borta från det onda.

Provérbios 4:27

Tungan har makt över död och liv,de som gärna brukar den får äta dess frukt.

Provérbios 18:21