Dependência do Senhor

Saliga är de som bor i ditt hus,de lovar dig ständigt. Sela.

När de vandrar genom tåredalengör de den rik på källor,och höstregnet höljer den med välsignelser.

Salmos 84:5,7

Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad."

Deuteronômio 31:8

Hela denna skara skall förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens, och han skall ge er i vår hand."

1 Samuel 17:47

"Var frimodiga och starka! Frukta inte och var inte förfärade för kungen i Assyrien och för hela den skara han har med sig, ty med oss är en som är större än den som är med honom.

Med honom är en arm av kött, men med oss är Herren, vår Gud, och han skall hjälpa oss och föra våra krig." Och folket fick nytt mod genom det som Hiskia, Juda kung, hade talat.

2 Crônicas 32:7,8

Sina frommas fötter bevarar han,men de ogudaktiga tystas i mörkret,ty av egen kraft är ingen stark.

1 Samuel 2:9

Det är bättre att ta sin tillflykt till Herrenän att lita på människor.

Salmos 118:8

En enda man bland er jagade tusen framför sig, ty Herren, er Gud, stred själv för er, så som han hade lovat er.

Josué 23:10

Ty så säger Herren Herren, Israels Helige:"Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.Genom stillhet och förtröstan blir ni starka."Men ni vill inte.

Isaías 30:15

De rådslår om att störta honom ner från hans höjd.De älskar lögn,med munnen välsignar de,men i sitt innersta förbannar de. Sela.

Salmos 62:5

Då sade han till mig:"Detta är Herrens ord till Serubbabel:Inte genom styrka,inte genom kraft,utan genom min Ande,säger Herren Sebaot.

Zacarias 4:6

När du drar ut i krig mot dina fiender och får se hästar och vagnar och ett folk större än du, skall du inte bli rädd för dem, ty Herren, din Gud, som förde dig upp ur Egyptens land, är med dig.

Deuteronômio 20:1

Han fruktar inte ett ont budskap,hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren.

Hans hjärta är tryggt och utan fruktan,till sist får han se sina fiender falla.

Salmos 112:7,8

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta,förlita dig inte på ditt förstånd.

Räkna med honom på alla dina vägar,så skall han göra dina stigar jämna.

Provérbios 3:5,6

Mina steg håller sig stadigt på dina vägar,mina fötter stapplar inte.

Salmos 17:5

Låt mig om morgonen erfara din nåd,ty jag förtröstar på dig.Visa mig den väg jag skall gå,till dig upplyfter jag min själ.

Salmos 143:8

Av David.Skaffa mig rätt, Herre,ty jag är oskyldig,jag förtröstar på Herren utan att vackla.

Salmos 26:1

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.

1 João 5:4

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

João 15:5

Jonatan sade till sin vapenbärare: "Kom, så går vi över till dessa oomskurnas förpost. Kanske skall Herren göra något för oss. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många."

1 Samuel 14:6

Mose svarade folket: "Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen.

Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla."

Êxodo 14:13,14

Vem skall föra mig till den fasta staden,vem leder mig till Edom?

Salmos 60:11