Dívidas

Den rike råder över de fattiga,låntagaren blir långivarens slav.

Provérbios 22:7

Ty Herren, din Gud, skall välsigna dig, så som han har lovat dig. Du skall ge lån åt många folk, men själv skall du inte behöva låna, och du skall råda över många folk, men de skall inte råda över dig.

Deuteronômio 15:6

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Mateus 6:24

Neka inte den behövande din hjälp,när det står i din makt att ge den.

Provérbios 3:27

Den ogudaktige lånar och betalar inte tillbaka,men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.

Salmos 37:21

Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka.

Lucas 6:30

Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.

Romanos 13:7

Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget?

Lucas 14:28

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.

Hebreus 13:5

Lätt fånget är lätt förgånget,men den som samlar efter hand får mycket.

Provérbios 13:11

Och förlåt oss våra skulder,såsom också vi förlåter demsom står i skuld till oss.

Mateus 6:12

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.

Romanos 13:8