Gratidão a Deus

Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.

1 Timóteo 4:4

Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst,

1 Timóteo 1:12

De som håller sig till fåfängliga avgudaröverger den nåd de fått.

Jonas 2:9

Den olycka han tänkt utvänder tillbaka över hans huvud,på hans egen hjässa kommer hans ondska.Jag vill tacka Herren för hans rättfärdighetoch lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Salmos 7:17

Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del skall få tacksägelsen att flöda över till Guds ära.

2 Coríntios 4:15

Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.

Det helgas genom Guds ord och bön.

1 Timóteo 4:4,5

Vi som är ditt folk och får i din hjord,vi vill tacka dig för evigt,vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.

Salmos 79:13

Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.

Efésios 5:20

Hör, Herre, var mig nådig!Herre, var min hjälpare!

Du förvandlade min klagan till dans,du tog av mig sorgens dräktoch klädde mig i glädje.Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna.Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

Salmos 30:11,12

Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.

Colossenses 1:12

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.

Filipenses 4:6

Låt dem vända tillbaka i sin skamsom säger: "Rätt åt honom!"

Salmos 70:4

"Tacka Herren, åkalla hans namn,gör hans gärningar kändabland folken!

1 Crônicas 16:8

Nej, offra lovets offer åt Gudoch infria dina löften till den Högste.

Salmos 50:14

Men jag är betryckt och plågad,Gud, låt din frälsning skydda mig!

Salmos 69:30

och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse.

Colossenses 2:7

Gå in i hans portar med tacksägelse,i hans gårdar med lov.Tacka honom, lova hans namn!

Salmos 100:4

Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt, och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan.

2 Coríntios 9:11

Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma.

Colossenses 3:15

Tacka Herren, ty han är god,ty hans nåd varar i evighet.

1 Crônicas 16:34

och sade:"Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige,du som är och som var, för att du har tagit makten,din stora makt, och trätt fram som konung.

Apocalipse 11:17

För sångmästaren, "Fördärva inte", en psalm, en sång av Asaf.

Salmos 75:1

och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

1 Tessalonicenses 5:18

Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud.

Efésios 5:4

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor,

1 Timóteo 2:1