Gratidão ao Senhor

Hör, Herre, var mig nådig!Herre, var min hjälpare!

Du förvandlade min klagan till dans,du tog av mig sorgens dräktoch klädde mig i glädje.Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna.Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

Salmos 30:11,12

Men jag är betryckt och plågad,Gud, låt din frälsning skydda mig!

Salmos 69:30

och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

1 Tessalonicenses 5:18

Gå in i hans portar med tacksägelse,i hans gårdar med lov.Tacka honom, lova hans namn!

Salmos 100:4

Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse.

Det helgas genom Guds ord och bön.

1 Timóteo 4:4,5

Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma.

Colossenses 3:15

Låt dem vända tillbaka i sin skamsom säger: "Rätt åt honom!"

Salmos 70:4

De som håller sig till fåfängliga avgudaröverger den nåd de fått.

Jonas 2:9