Lucas 21

1 Jesus såg upp och märkte hur de rika lade sina gåvor i offerkistan.

2 Men han såg också hur en fattig änka lade ner två små kopparmynt.

3 Då sade han: "Amen säger jag er: Denna fattiga änka gav mer än alla andra.

4 Ty det var av sitt överflöd som alla andra lade något i offerkistan, men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på."

5 När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor, sade Jesus:

6 "Ni ser detta. Det skall komma dagar då här inte skall lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner."

7 Då frågade de honom: "Mästare, när skall detta ske? Och vad blir tecknet på att det står för dörren?"

8 Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte!

9 Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart."

10 Vidare sade han till dem: "Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike.

11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

12 Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull.

13 Detta ger er tillfälle att vittna.

14 Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal.

15 Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga.

16 Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och bröder, av släktingar och vänner, och en del av er skall man döda.

17 Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull.

18 Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat.

19 Genom att stå fasta skall ni vinna era själar.

20 När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd.

21 Då måste de som bor i Judeen fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden.

22 Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse.

23 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk.

24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.

25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas.

27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.

28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

29 Han gav dem också en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra träd.

30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära.

31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

32 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker.

33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er

35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden.

36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."

37 Om dagarna var han i templet och undervisade, men på kvällarna gick han ut och övernattade på det berg som kallas Oljeberget.

38 Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att lyssna på honom.