Honrar os Pais

Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden.

Êxodo 21:17

Ni barn, lyd era föräldrar i allt, det är Herrens goda vilja.

Colossenses 3:20

Han svarade dem: "Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull?

Gud har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden.

Mateus 15:3,4

För ett grått huvud skall du resa dig upp, och den gamle skall du ära. Du skall frukta din Gud. Jag är Herren.

Levítico 19:32

Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.

1 Timóteo 5:8

En vis son lyssnartill sin fars förmaning,en bespottare lyder ingen tillsägelse.

Provérbios 13:1

Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte:

för att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden.

Efésios 6:2,3

Den som tar till våld mot sin far eller driver bort sin morär en vanartig och skamlös son.

Provérbios 19:26

Lyssna, barn,till er fars förmaning,tag vara på den, så att ni får förstånd.

Provérbios 4:1

1 Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt.

2 Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte:

3 för att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden.

4 Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.

Efésios 6:1-4

1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.

2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,

3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,

2 Timóteo 3:1-3

Men om en änka har barn eller barnbarn, skall dessa först och främst lära sig att visa vördnad för sin egen familj och så ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Det är så Gud vill ha det.

1 Timóteo 5:4

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.

Êxodo 20:12

Lyssna till din far som har fött digoch förakta inte din mor när hon blir gammal.

Provérbios 23:22

3 Han svarade dem: "Varför bryter ni mot Guds bud för era stadgars skull?

4 Gud har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller mor skall straffas med döden.

5 Men ni påstår: Om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig, det ger jag som offergåva,

6 då skall han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull.

Mateus 15:3-6

Den som ger sin far en hånfull blick och vägrar lyda sin mor,hans ögon skall korparna vid bäcken hacka utoch örnens ungar äta upp.

Provérbios 30:17

Den som förbannar sin far eller mor,hans lampa skall slockna i djupaste mörker.

Provérbios 20:20

Var och en av er skall vörda sin mor och sin far. Mina sabbater skall ni hålla. Jag är Herren, er Gud.

Levítico 19:3

Hör, min son, din fars förmaning,förkasta inte din mors undervisning.

Provérbios 1:8

Hör, min son, din fars förmaning,förkasta inte din mors undervisning.

Ty sådant är en skön krans för ditt huvudoch en vacker kedja kring din hals.

Provérbios 1:8,9

Hedra din far och din mor, så som Herren, din Gud, har befallt dig, så att du får leva länge och det må gå dig väl i det land som Herren, din Gud, ger dig.

Deuteronômio 5:16