Órfãos

Men de rättfärdiga är glada,de fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje.

Sjung till Guds ära, prisa hans namn!Bered väg för honom som drar fram genom öknarna.Hans namn är Herren, gläd er inför honom.

Salmos 68:4,5

Skipa rätt åt den fattige och faderlöse,låt den betryckte och utblottade få rättvisa!

Salmos 82:3

Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.

João 14:18

Så säger Herren Sebaot:"Döm rätta domar och visa varandra godhetoch barmhärtighet.

Förtryck inte änkan och den faderlöse,främlingen och den fattigeoch tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan."

Zacarias 7:9,10

Herren bevarar främlingaroch styrker faderlösa och änkor,men de ogudaktigas väg gör han krokig.

Salmos 146:9

Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.

Tiago 1:27

Ty jag räddade den fattige som ropade,och den faderlöse som ingen hjälpare hade.

Den döende välsignade mig,änkans hjärta uppfyllde jag med jubel.

Jó 29:12,13

22 Änkor och faderlösa skall ni inte behandla illa.

23 Om ni behandlar dem illa, skall jag sannerligen höra deras rop när de ropar till mig.

24 Min vrede skall upptändas och jag skall döda er med svärd, så att era egna hustrur blir änkor och era barn faderlösa.

Êxodo 22:22-24

Lär er att göra det som är gott,sök det rätta.Tillrättavisa förtryckaren,försvara den faderlöses rätt,stöd änkan i hennes sak.

Isaías 1:17