O Papel da Mulher

10 En god hustru, var finner man en sådan?Långt mer än pärlor är hon värd.

11 På henne litar hennes mans hjärtaoch han saknar ingenting.

12 I alla sina livsdagargör hon honom gott, aldrig ont.

Provérbios 31:10-12

På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.

1 Pedro 3:7

24 Linneskjortor gör hon och säljer,köpmännen förser hon med bälten.

25 Kraft och värdighet är hennes klädnad,och hon ler mot den dag som kommer.

26 Hon öppnar sin mun med vishetoch har vänlig förmaning på sin tunga.

27 Hon vakar över ordningen i sitt hemoch äter ej sitt bröd i lättja.

Provérbios 31:24-27

13 Omsorg har hon om ull och lin,och hennes händer arbetar med lust.

14 Hon är som en köpmans skepp,fjärran ifrån hämtar hon sin mat.

15 Medan det ännu är natt stiger hon uppoch sätter fram mat åt sitt husfolk,åt tjänarinnorna deras bestämda del.

16 Hon har planer på en åker och skaffar sig den,av sina händers förvärv planterar hon en vingård.

17 Hon fäster ivrigt upp sin klädnadoch går till verket med starka armar.

18 Hon märker att hennes arbete går bra,hennes lampa släcks inte om natten.

19 Hon sträcker händerna mot spinnrocken,och fingrarna fattar om sländan.

20 För den betryckte öppnar hon sin hand,hon räcker ut sina armar mot den fattige.

Provérbios 31:13-20

På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder

1 Timóteo 2:9

Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt.

1 Timóteo 3:11

1 På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv,

2 när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever.

3 Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder,

4 utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.

5 Så prydde sig också förr de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män,

6 så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er.

1 Pedro 3:1-6

22 Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren.

23 Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp.

24 Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.

Efésios 5:22-24

Genom visa kvinnorblir hemmet uppbyggt,dårskapen river ner det med egna händer.

Provérbios 14:1

3 Äldre kvinnor skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott,

4 så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn,

5 att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män, så att Guds ord inte smädas.

Tito 2:3-5

Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!"

Gênesis 1:27,28

Till kvinnan sade han:"Jag skall göra din möda stornär du blir havande.Med smärta skall du föda dina barn.Till din man skall din lust vara,och han skall råda över dig."

Gênesis 3:16

Hör, min son, din fars förmaning,förkasta inte din mors undervisning.

Provérbios 1:8

Herren Gud sade: "Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like."

Gênesis 2:18

Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan.

Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud.

1 Coríntios 11:11,12