Poder de Deus

Förtrösta på Herren till evig tid,ty HerrenHerren är en evig klippa.

Isaías 26:4

Genom sin makt härskar han för evigt,hans ögon ger akt på hednafolken.De upproriska skall inte kunna resa sig. Sela.

Salmos 66:7

Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss.

1 Coríntios 6:14

Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.

Lucas 11:20

Herren, din Gud, bor i dig,en hjälte som frälsar.Han gläder sig över dig med lust,han tiger stilla i sin kärlek,han fröjdas över dig med jubel."

Sofonias 3:17

Jag danar ljuset och skapar mörkret,jag ger lycka och skapar olycka.Jag, Herren, gör allt detta.

Isaías 45:7

Hans hjärta är vist, hans kraft är väldig,vem har trotsat honom och ändå undkommit?

Jó 9:4

Låt de fångnas klagorop komma inför ditt ansikte,låt dödens barn få leva genom din starka arm.

Salmos 79:11

Se, detta är endast utkanterna av hans verk,en svag viskning är allt vi hör om honom.Hans dånande kraft, vem kan förstå den?

Jó 26:14

Lita inte på våldsätt inte ert hopp till stulet gods.Fäst inte hjärtat vid rikedom,även om den växer.

Salmos 62:11

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.

Efésios 6:10

Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna.

2 Coríntios 13:4

med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand,

2 Coríntios 6:7

med stark hand och uträckt arm,ty hans nåd varar i evighet,

Salmos 136:12

Han har skapat jorden genom sin kraft,han har grundat världen genom sin vishet,och genom sitt förstånd har han spänt ut himlen.

Jeremias 10:12

Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt."

Mateus 19:26