Repouso e Férias

Om du hindrar din fot på sabbatenatt göra vad du har lust till på min heliga dag,om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära,om du förhärligar den genom att inte gå egna vägaroch inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord,

då skall du fröjda dig i Herren,och jag skall föra dig fram över landets höjderoch låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel.Så har Herrens mun talat.

Isaías 58:13,14

Du skall inte frukta nattens fasor,inte pilen som flyger om dagen,

Salmos 91:5

Du skall vara trygg, ty det finns hopp.Du skall se dig omkring och trygg gå till vila.

Du skall lägga dig utan att någon förskräcker dig,och många skall söka vinna din gunst.

Jó 11:18,19

Ett svårt elände har jag sett under solen: hopsparad rikedom som blir sin ägare till skada.

Eclesiastes 5:12

Han går in i friden.De som vandrar sin väg rakt framkommer till vila på sina läger.

Isaías 57:2

När du lägger dig skall inget förskräcka dig,och när du lagt dig skall du sova gott.

Provérbios 3:24

Förgäves stiger ni tidigt uppoch går sent till vilaför att äta det bröd ni slitit för.Detta ger han åt sina vännermedan de sover.

Salmos 127:2

Du har skänkt mitt hjärta glädje,mer än då man får säd och vin i mängd.I frid kan jag lägga mig ner och sova,ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet.

Salmos 4:8

Jag ropar högt till Herren,och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela.

Salmos 3:5

Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk.

Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.

Hebreus 4:9,10

Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.

1 Coríntios 10:31