Marcos 8

1 Vid den tiden hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och man hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade till dem:

2 "Det gör mig ont om dessa människor. I tre dagar har de redan varit hos mig, och nu har de inget att äta.

3 Om jag låter dem gå hem hungriga, kommer de att duka under på vägen. En del av dem kommer långväga ifrån."

4 Hans lärjungar svarade honom: "Var skall man få mat här i ödemarken, så att de blir mätta?"

5 Han frågade dem: "Hur många bröd har ni?" "Sju", svarade de.

6 Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Och han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket, och de gjorde så.

7 De hade också några små fiskar, och efter att ha tackat Gud sade han att också de skulle sättas fram.

8 Alla åt och blev mätta, och de plockade upp de stycken som blivit över, sju korgar.

9 Det var omkring fyra tusen där. Sedan sände han i väg dem.

10 Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten av Dalmanuta.

11 Fariseerna kom dit och började diskutera med honom. För att snärja honom bad de honom om ett tecken från himlen.

12 Jesus suckade i sin ande och sade: "Varför begär detta släkte ett tecken? Amen säger jag er: Detta släkte skall aldrig få något tecken."

13 Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön.

14 Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett bröd med sig i båten.

15 Då varnade Jesus dem och sade: "Akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg!"

16 De började då tala med varandra om att de inte hade bröd med sig.

17 Jesus märkte det och frågade dem: "Varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt?

18 Har ni ögon och ser inte och öron och hör inte? Kommer ni inte ihåg

19 när jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar fulla med brödstycken fick ni då?" De svarade: "Tolv."

20 "Och när jag bröt de sju bröden åt de fyra tusen, hur många korgar fyllde ni då med brödstycken?" De svarade: "Sju."

21 Han sade till dem: "Förstår ni fortfarande ingenting?"

22 De kom till Betsaida. Där förde man en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen.

23 Då tog han den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade: "Ser du något?"

24 Han spärrade upp ögonen och sade: "Jag ser människorna gå omkring, och de ser ut som träd."

25 Då lade Jesus än en gång händerna på hans ögon, och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart.

26 Jesus sände hem honom med orden: "Gå inte ens in i byn!"

27 Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna kring Cesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?"

28 De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna."

29 Då frågade han dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är Messias."

30 Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon.

31 Därefter började Jesus undervisa dem om att Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar.

32 Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom.

33 Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: "Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar."

34 Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

35 Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det.

36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?

37 Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

38 Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna."