Marcos 7

1 Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring honom.

2 De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, det vill säga utan att tvätta händerna. -

3 Fariseerna liksom alla andra judar äter inte utan att ha tvättat händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldstes stadgar.

4 Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Mycket annat har de också lärt sig att iaktta, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. -

5 Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: "Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer?"

6 Han svarade dem: "Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.

7 Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud.

8 Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar."

9 Han sade också till dem: "Ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar.

10 Mose har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller sin mor skall straffas med döden.

11 Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig ger jag i stället som 'korban', som offergåva,

12 då tillåter ni honom inte längre att göra något för sin far eller mor.

13 Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni."

14 Jesus kallade till sig folket på nytt och sade: "Hör på mig allesammans och förstå:

15 Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne."

17 När han hade lämnat folket och kommit hem, frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse.

18 Han svarade dem: "Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren,

19 eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?" Därmed förklarade han all mat för ren.

20 Och han tillade: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren.

21 Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord,

22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap.

23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

24 Sedan begav han sig därifrån och kom till Tyrus område. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det, men det kunde inte hållas hemligt.

25 En kvinna, vars dotter hade en oren ande, fick höra talas om honom, och hon kom genast och föll ner för hans fötter.

26 Det var en grekisk kvinna av syrisk-fenicisk härkomst. Hon bad att Jesus skulle driva ut den onde anden ur hennes dotter.

27 Jesus sade till henne: "Låt barnen först få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna."

28 Hon svarade honom: "Herre, hundarna under bordet äter också av barnens smulor."

29 Då sade han till henne: "För de ordens skull säger jag dig: Gå! Den onde anden har farit ut ur din dotter."

30 Och hon gick hem och fann barnet ligga på bädden. Den onde anden hade farit ut.

31 Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön.

32 Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom.

33 Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga

34 och såg upp mot himlen, suckade och sade: "Effata!" - det betyder: Öppna dig!

35 Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart.

36 Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt.

37 Och folk blev utom sig av häpnad och sade: "Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala."