Marcos 4

1 Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk kring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön, medan allt folket stod på stranden.

2 Han använde många liknelser, när han undervisade dem och sade:

3 "Lyssna! En såningsman gick ut för att så.

4 Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det.

5 En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord.

6 Men när solen steg sveddes det, och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort.

7 En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det, så att det inte gav någon skörd.

8 Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."

9 Och han sade: "Hör, du som har öron att höra med!"

10 När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna.

11 Då sade han till dem: "Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser,

12 för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse."

13 Han sade vidare till dem: "Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls?

14 Såningsmannen sår ordet.

15 De vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det, kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem.

16 De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det.

17 Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall.

18 Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet,

19 men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt.

20 Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."

21 Han sade också till dem: "Inte går man väl in med ett ljus för att sätta det under skäppan eller under bänken? Gör man det inte för att sätta det på ljushållaren?

22 Det som är dolt måste bli uppenbarat, och det som är gömt måste komma i dagen.

23 Hör, du som har öron att höra med!"

24 Och han sade: "Ge akt på vad ni hör! Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få.

25 Ty den som har skall få, och den som inte har, från honom skall tas också det han har."

26 Jesus sade: "Guds rike är likt en man som sår säd i jorden.

27 Han sover och stiger upp, natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden, han vet själv inte hur.

28 Av sig själv ger jorden gröda, först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet.

29 Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran, eftersom skördetiden är inne."

30 Han sade också: "Vad skall vi likna Guds rike vid, eller vilken liknelse skall vi använda för att beskriva det?

31 Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden.

32 Men när det har blivit sått, växer det upp och blir större än alla köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga."

33 Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem, på ett sådant sätt att de ville lyssna.

34 Han talade bara i liknelser till dem. Men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt.

35 På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar: "Låt oss fara över till andra sidan."

36 De lämnade folket och tog honom - som han var - med sig i båten. Också andra båtar följde med.

37 Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den höll på att fyllas.

38 Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: "Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?"

39 Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: "Tig! Var tyst!" Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt.

40 Han sade till dem: "Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?"

41 Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: "Vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom?"