Descansar no Senhor

Herren sade: "Jag skall själv gå med dig och låta dig få ro."

Êxodo 33:14

11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

12 Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er.

13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Jeremias 29:11-13

Herren är god mot dem som väntar på honom,mot den själ som söker honom.

Det är gott att i stillhethoppas på hjälp från Herren.

Lamentações 3:25,26

Var stilla inför Herren och vänta på honom.Gräm dig inte över den som har framgång,över den som gör upp onda planer.

Salmos 37:7

Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig.

2 Timóteo 1:12

Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Filipenses 4:7

Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

1 Pedro 5:7

Ni skall veta hur förunderligtHerren tar sig an den fromme.Herren hör när jag ropar till honom.

Salmos 4:4

Hos Gud är min frälsning och min ära,min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.

Salmos 62:8

28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.

29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.

30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Mateus 11:28-30

Men välsignad är den man som förtröstar på Herren,den som har Herren till sin förtröstan.

Han är som ett träd planterat vid vattenoch som sträcker ut sina rötter till bäcken.Det fruktar inte om hetta kommer,dess löv är alltid gröna.Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer,och det upphör aldrig att bära frukt.

Jeremias 17:7,8

Men de som hoppas på Herren får ny kraft,de lyfter med vingar som örnar.De skyndar i väg utan att mattas,de färdas framåt utan att bli trötta.

Isaías 40:31

Han stillar strider över hela jorden,bågen bryter han sönder och bräcker spjutet,vagnarna bränner han upp i eld.

Salmos 46:10

Han sade därför till Juda: "Låt oss bygga dessa städer och runt omkring förse dem med murar och torn, med portar och bommar. Landet är ännu vårt, därför att vi har sökt Herren, vår Gud. Vi har sökt honom, och han har gett oss ro på alla sidor." Så byggde de och hade framgång.

2 Crônicas 14:7

För sångmästaren, en psalm av David.

Salmos 40:1

Hoppas på Herren,var stark och frimodig i ditt hjärta,ja, vänta på Herren!

Salmos 27:14

Rättfärdighetens frukt skall vara frid,och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid.

Isaías 32:17

När de var på väg ner mot utkanten av staden, sade Samuel till Saul: "Säg till tjänaren att han skall gå före oss." Och tjänaren fick gå. "Men stanna själv här, så skall jag låta dig höra vad Gud har talat."

1 Samuel 9:27

Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid,i frid, ty på dig förtröstar han.

Isaías 26:3

Orden i hans mun är halare än smör,men stridslust fyller hans hjärta.Hans ord är lenare än olja,ändå är de dragna svärd.

Salmos 55:22

Ty så säger Herren Herren, Israels Helige:"Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.Genom stillhet och förtröstan blir ni starka."Men ni vill inte.

Isaías 30:15