Temor dos Homens

När de onda kommer emot migoch vill uppsluka mig,mina motståndare och fiender,då skall de själva stappla och falla.

Om en här belägrar migfruktar ej mitt hjärta.Om krig bryter ut mot migär jag ändå trygg.

Salmos 27:2,3

Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer.

Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta.

Lucas 12:4,5

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.

Mateus 10:28

Av David.Herren är mitt ljus och min frälsning,för vem skulle jag frukta?Herren är mitt försvar,för vem skulle jag vara rädd?

Salmos 27:1

Därför kan vi frimodigt säga:Herren är min hjälpare,jag skall inte frukta.Vad kan en människa göra mig?

Hebreus 13:6

Herren är med mig, jag skall inte frukta.Vad kan en människa göra mig?

Salmos 118:6

Och du människobarn, frukta inte för dem och frukta inte för deras ord, fastän du omges av tistlar och törnen och bor bland skorpioner. Frukta inte för deras ord och förfäras inte för dem, ty de är ett upproriskt släkte.

Ezequiel 2:6

Var inte rädda för dem, ty Herren, er Gud, skall själv strida för er."

Deuteronômio 3:22

Ständigt står mina förföljare efter mitt liv,de är många som i högmod strider mot mig.

När fruktan kommer över migförtröstar jag på dig.

Salmos 56:3,4