Tiago 4

1 Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar?

2 Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber.

3 Ni ber men får inget, därför att ni ber illa - för att slösa bort allt på njutningar.

4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: "Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?"

6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.

9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse.

10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

11 Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare.

12 Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du, som dömer din nästa?

13 Lyssna nu, ni som säger: "I dag eller i morgon skall vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar."

14 Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök, som syns en liten stund och sedan försvinner.

15 I stället borde ni säga: "Om Herren vill och vi får leva skall vi göra det eller det."

16 Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo.

17 Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar.