Isaías 21

1 Lời tiên tri về đồng hoang bên cạnh biển.Như cơn gió lốc càn quét vùng đất phía nam,Nó đến từ đồng hoang,Từ miền đất kinh hoàng.

2 Tôi được báo một khải tượng hãi hùng:Kẻ phản bội, phản bội; kẻ hủy diệt, hủy diệt.Hỡi người Ê-lam hãy tiến lên, hỡi người Mê-đi hãy bao vây.Ta sẽ làm cho mọi tiếng than vãn nó gây ra chấm dứt.

3 Cho nên lưng tôi đầy đau đớn;Cơn quặn thắt chiếm lấy tôi như cơn quặn thắt khi sinh đẻ.Tôi ngã quỵ khi nghe,Tôi kinh hoàng khi thấy.

4 Lòng tôi bối rối,Sự khủng khiếp đổ xuống tôi,Buổi hoàng hôn mà tôi mơ ướcĐã làm cho tôi run rẩy.

5 Người ta sửa soạn bữa tiệc,Trải thảm,Ăn và uống.Hỡi các hoàng tử, hãy đứng lên,Hãy xức dầu cho thuẫn của các ngươi.

6 Vì Chúa phán với tôi như vầy:"Hãy đi, đặt một người canh gác,Để người báo cáo điều gì mình thấy.

7 Khi nó thấy kỵ binh,Từng cặp cưỡi ngựa,Cưỡi lừa,Cưỡi lạc đàThì phải chú ýLắng nghe thật kỹ."

8 Người canh gác la lên:"Lạy Chúa, tôi đứng trên vọng canh suốt ngày,Tôi ở tại trạm canh suốt đêm.

9 Kìa, nó đến đây rồi. Người kỵ binh,Từng cặp cưỡi ngựa.Nó đáp lời và nói:‘Ba-by-lôn đã sụp đổ, đã sụp đổ.Tất cả tượng các thần của nóĐã đổ nát dưới đất.’"

10 Hỡi những kẻ bị chà đạp và sàng sẩy của tôi,Những điều ta ngheTừ CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ênThì ta loan báo cùng các ngươi.

11 Lời tiên tri về Đu-ma.Từ Sê-i-rơ có tiếng gọi tôi:"Người canh ơi, đêm còn dài không?Người canh ơi, đêm còn dài không?"

12 Người canh đáp lời:"Buổi sáng sẽ đến, và đêm cũng đến,Nếu muốn hỏi, hãy hỏi đi.Hãy trở lại, hãy đến."

13 Lời tiên tri về A-ra-bia.Hỡi đoàn thương nhân Đê-đan,Các người sẽ trọ qua đêm trong các bụi cây A-ra-bia.

14 Hãy đem nước cho người khát,Hỡi dân cư tại Thê-ma,Hãy đem bánh đón người tị nạn.

15 Vì họ chạy trốn gươm đao,Trốn gươm tuốt trần,Trốn cung giương lên,Trốn áp lực chiến tranh.

16 Vì Chúa đã phán cùng tôi như vầy: "Trong vòng một năm, như các năm của một người làm thuê, tất cả vinh quang của Kê-đa sẽ chấm dứt.

17 Những người còn sót lại trong số những dũng sĩ cầm cung của dân Kê-đa sẽ rất ít." Vì CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán.