Isaías 27

1 Vào ngày ấy,CHÚA sẽ dùng gươm cứng,Lớn và mạnh để trừng phạt:Lê-vi-a-than, là con rắn lanh lẹ,Phạt Lê-vi-a-than, là con rắn uốn khúc.Ngài sẽ giết con rồng dưới biển.

2 Vào ngày ấy"Hãy hát về một vườn nho sinh rượu.

3 Chính Ta, CHÚA là Đấng canh giữ nó,Ta thường xuyên tưới nước.Ta sẽ canh giữ nó ngày đêmKẻo có người phá hại chăng.

4 Ta không nóng giận.Nhưng nếu nó chỉ sinh chà chuôm và gai gốc cho Ta,Ta sẽ ra trận chiến đấu nghịch chúng nó,Ta sẽ thiêu đốt chúng nó với nhau.

5 Ngoại trừ chúng nó nhờ Ta bảo vệ,Hãy làm hòa với Ta,Hãy làm hòa với Ta."

6 Trong những ngày đến, Gia-cốp sẽ đâm rễ,Y-sơ-ra-ên sẽ nẩy mầm và trổ hoa;Trái đầy trên khắp thế giới.

7 Có phải Đức Chúa Trời đã đánh chúngNhư Ngài đã đánh kẻ đánh chúng không?Hay chúng có bị giếtNhư những kẻ đã giết hại chúng bị giết không?

8 Cùng một cách ấy Ngài bằng lòng để cho chúng nó bị lưu đày.Ngài dùng ngọn gió mạnh dời chúng điTrong ngày gió đông thổi.

9 Cho nên, nhờ điều này mà tội của Gia-cốp sẽ được tha;Và đây là tất cả kết quả của sự xóa bỏ tội lỗi nó điKhi nó làm cho tất cả đá bàn thờNhư đá vôi bị đập nát;Không còn tượng Át-tạc-têHay bàn thờ dâng hương đứng vững.

10 Vì thành bền vững đã trở nên hoang vắng,Nơi định cư đã bị bỏ hoang và quên lãng như sa mạc.Ở đó bò tơ ăn cỏ;Ở đó nó nằmVà gặm các cành cây.

11 Khi cành khô gãy;Các phụ nữ đến lấy mà nhóm lửa.Vì dân này không hiểu biếtNên Đấng làm nên chúng không thương xótVà Đấng tạo ra chúng không ban ơn cho.

12 Vào ngày ấy CHÚA sẽ đập lúa từ sông Ê-phơ-rát đến suối Ai Cập; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ được thu nhặt từng người một.

13 Vào ngày ấy, có tiếng kèn lớn thổi lên; những kẻ thất lạc trên đất A-si-ri và những kẻ bị lưu đày trên đất Ai Cập sẽ đến thờ phượng CHÚA trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.