Naum 3

1 Ve dig, du blodstad,full av lögn,uppfylld av våld,du som aldrig upphör att plundra!

2 Hör, piskor smäller!Hör, vagnshjul dånar!Hästar jagar fram,vagnar rullar i väg.

3 Ryttare stormar fram,svärden ljungar och spjuten blixtrar.Slagna i mängd och högar av lik,det är ingen ände på döda,man stupar över döda kroppar.

4 Allt detta på grund av det myckna horeri hon bedrev,den vackra horan,trolldomskonsternas mästarinna,hon som sålde folken genom sitt horerioch folkstammar genom sin trolldom.

5 Se, jag skall vända mig mot dig,säger Herren Sebaot.Jag skall lyfta upp ditt mantelsläp över ditt ansikteoch låta folken se din nakenhetoch kungariken din skam.

6 Jag skall kasta avskyvärda ting på dig,låta dig bli föraktadoch göra dig till ett skådespel.

7 Och det skall skeatt var och en som ser digskall fly från dig och säga:"Nineve är ödelagt,vem har medlidande med henne?"Var kan jag finna tröstare åt dig?

8 Är du bättre än No-Amon,hon som tronade vid Nilens strömmar?Vatten omgav henne,hon hade havet till valloch vatten till mur.

9 Nubien och Egypten var hennes omätliga styrka,puteer och libyer var hennes hjälp.

10 Också hon fördes borti landsflykt och fångenskap,även hennes barn blev krossade i alla gathörn.Man kastade lott om hennes ärade män,och alla hennes stormän fängslades med kedjor.

11 Också du skall bli druckenoch gömma dig,också du skall söka skydd mot fienden.

12 Alla dina fästen liknar fikonträdmed brådmogen frukt.När man skakar dem faller fikoneni munnen på den som vill äta.

13 Se, krigsfolket hos dig är som kvinnor.Ditt lands portar står vidöppna för dina fiender.Eld förtär dina bommar.

14 Ös upp vatten åt dig för belägringenoch förstärk dina fästen.Stig ner i leran och trampa i murbruket.Gör tegelformen stark.

15 Där skall elden förtära digoch svärdet utrota dig,det skall sluka dig som gräsmaskar,även om du är talrik som gräsmaskaroch förökar dig som gräshoppor.

16 Du har fler köpmän än himlens stjärnor,fler än himlens stjärnor,som gräsmaskar plundrar deoch flyger sedan bort.

17 Dina furstar är som gräshoppor,dina befälhavare som gräshoppssvärmar.De stannar i häckarna en kall dag.När solen kommer fram flyr de bortoch sedan vet ingen var de finns.

18 Dina herdar har slumrat in,du Assurs kung,dina förnäma män ligger i ro.Ditt folk är skingrat uppe på bergen,och ingen samlar ihop det.

19 Det finns ingen läkedom för din skada,oläkligt är ditt sår.Alla som hör vad som hänt digklappar i händerna över dig.Ty vem har inte drabbats av din ständiga ondska?