A Fé vem pelo Ouvir

Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.

Marcos 16:15

12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom.

13 Tyvar och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?

15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet:Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.

16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger:Herre, vem trodde vår predikan?

17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Romanos 10:12-17

14 På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se.

15 Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem.

16 Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör.

Mateus 13:14-16

Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.

João 5:25

Böj ert öra hit och kom till mig!Hör, så får er själ leva!Jag vill sluta med er ett evigt förbund:Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.

Isaías 55:3

I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill.

Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

Efésios 1:13,14

Sedan kallade han till sig folket och sade till dem: "Lyssna och förstå!

Mateus 15:10

Han sade: "Gå och säg till detta folk:Ni skall höra och höra, men inte förstå,och ni skall se och se, men inte begripa.

Förhärda detta folks hjärta,gör deras öron dövaoch deras ögon blinda,så att de inte ser med sina ögon,hör med sina öroneller förstår med sitt hjärtaoch vänder om och blir helade."

Isaías 6:9,10

Han sade: "Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."

Lucas 11:28

Hör, du som har öron att höra med!"

Marcos 4:23

Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.

João 5:24

Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro?

Gálatas 3:2

Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet - det är för den jag är fånge -

Colossenses 4:3

44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

45 Det står skrivet hos profeterna: De skall alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig.

46 Inte så att någon skulle ha sett Fadern utom han som är från Gud. Han har sett Fadern.

47 Amen, amen säger jag er: Den som tror har evigt liv.

João 6:44-47