Consolação

Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna."

Apocalipse 21:5

Det är min tröst i mitt lidandeatt ditt ord håller mig vid liv.

Salmos 119:50

Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne.

Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

1 Pedro 5:6,7

Jag har Herren kär,ty han hör min röst, mitt rop om nåd.

Han har vänt sitt öra till mig,i hela mitt liv skall jag åkalla honom.

Salmos 116:1,2

Saliga är de som sörjer,de skall bli tröstade.

Mateus 5:4

Orden i hans mun är halare än smör,men stridslust fyller hans hjärta.Hans ord är lenare än olja,ändå är de dragna svärd.

Salmos 55:22

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

João 14:26,27

Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får.

2 Coríntios 1:5

Nu är ni också bedrövade, men jag skall se er igen, och då skall era hjärtan glädja sig, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

João 16:22

Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad."

Deuteronômio 31:8

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

2 Coríntios 5:17

16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er,

17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.

João 14:16-18

Lovsjung Herren, ni hans fromma,prisa hans heliga namn!

Salmos 30:5

Ni som fruktar Herren, lova honom,ära honom, alla Jakobs barn,bäva för honom, alla Israels barn.

Salmos 22:24

Han skall döma världen med rättfärdighet,skipa rätt bland folken med rättvisa.

Salmos 9:9

God är Herren,en tillflykt på nödens dag,han känner dem som flyr till honom.

Naum 1:7

48 Jag lyfter mina händer mot dina bud,som jag älskar,jag vill begrunda dina stadgar.

49 Tänk på ordet till din tjänare,ty du har givit mig hopp.

50 Det är min tröst i mitt lidandeatt ditt ord håller mig vid liv.

51 De fräcka hånar mig ständigt,men jag viker ej från din undervisning.

52 Jag tänker på dina domslut i gången tid, Herre,och jag blir tröstad.

Salmos 119:48-52

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Jeremias 29:11

Skulle de räddas i sin ondska?Nej, slå ner folken i din vrede, Gud.

Salmos 56:8

För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót.

Salmos 46:1

Du som har låtit oss se så mycket av nöd och olycka,du skall åter göra oss levande,åter föra oss upp ur jordens djup.

Föröka du min storhetoch trösta mig igen,

Salmos 71:20,21

Ett har jag begärt av Herren,det längtar jag efter:Att få bo i Herrens husi alla mitt livs dagarför att se Herrens ljuvlighetoch betrakta hans tempel.

Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag.Han beskyddar mig i sin boning,han för mig upp på klippan.

Salmos 27:4,5