Esperar no Senhor

22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.

23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.

24 Tyallt kött är som gräset och all desshärlighet som blomman i gräset.Gräset vissnar bort och blommanfaller av,

25 men Herrens ord förbliri evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er.

1 Pedro 1:22-25

Jag väntar på Herren,min själ väntar,och jag hoppas på hans ord.

Min själ längtar efter Herren,mer än väktarna efter morgonen,ja, mer än väktarna efter morgonen.

Salmos 130:5,6

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

2 Pedro 3:9

1 Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen.

2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga.

3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig.

4 De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.

5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade.

6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom.

7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor.

8 De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar.

9 De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp.

10 Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes.

11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss!

12 Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte.

13 Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Mateus 25:1-13

1 För sångmästaren, en psalm av David.

2 Jag väntade ivrigt på Herren,och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

3 Han drog mig upp ur fördärvets grop,ur den djupa dyn.Han ställde mina fötter på en klippaoch gjorde mina steg fasta.

4 Han lade i min mun en ny sång,en lovsång till vår Gud.Många skall se det och frukta,och de skall förtrösta på Herren.

5 Salig är den mansom sätter sin förtröstan till Herrenoch inte vänder sig till de stolta,de som viker av till lögngudar.

6 Herre, min Gud,många är de under du har gjortoch de tankar du har tänkt för oss.Ingenting kan liknas vid dig.Jag ville förkunna dem och tala om dem,men de är fler än man kan räkna.

7 Slaktoffer och matoffer vill du inte ha- du har öppnat mina öron -brännoffer och syndoffer begär du inte.

8 Därför säger jag: "Se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig.

9 Att göra din vilja, min Gud, är min glädje,din lag är i mitt hjärta."

10 Jag förkunnar det glada budskapet om rättfärdigheti den stora församlingen.Se, jag tillsluter inte mina läppar,du, Herre, vet det.

11 Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta,om din trofasthet och din frälsningtalar jag.Jag tiger inte om din nåd och din sanningför den stora församlingen.

12 Du, Herre, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig,må din nåd och din sanning alltid bevara mig.

13 Ty lidanden omger mig,fler än jag kan räkna.Mina synder har hunnit ifatt mig,jag orkar inte se dem.De är fler än håren på mitt huvud,och mitt mod har övergivit mig.

14 Herre, var mig nådig och rädda mig,Herre, skynda till min hjälp!

Salmos 40:1-14

20 Vår själ väntar på Herren,han är vår hjälp och vår sköld.

21 I honom gläder sig vårt hjärta,på hans heliga namn förtröstar vi.

22 Låt din nåd vila över oss, Herre,ty vi sätter vårt hopp till dig.

Salmos 33:20-22

De rådslår om att störta honom ner från hans höjd.De älskar lögn,med munnen välsignar de,men i sitt innersta förbannar de. Sela.

Salmos 62:5

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta,förlita dig inte på ditt förstånd.

Räkna med honom på alla dina vägar,så skall han göra dina stigar jämna.

Provérbios 3:5,6

Därför väntar Herren på att få visa er nåd,därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet.Ty Herren är en domens Gud.Saliga är alla som väntar på honom.

Isaías 30:18

Men de som hoppas på Herren får ny kraft,de lyfter med vingar som örnar.De skyndar i väg utan att mattas,de färdas framåt utan att bli trötta.

Isaías 40:31

1 Av David.Herren är mitt ljus och min frälsning,för vem skulle jag frukta?Herren är mitt försvar,för vem skulle jag vara rädd?

2 När de onda kommer emot migoch vill uppsluka mig,mina motståndare och fiender,då skall de själva stappla och falla.

3 Om en här belägrar migfruktar ej mitt hjärta.Om krig bryter ut mot migär jag ändå trygg.

4 Ett har jag begärt av Herren,det längtar jag efter:Att få bo i Herrens husi alla mitt livs dagarför att se Herrens ljuvlighetoch betrakta hans tempel.

5 Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag.Han beskyddar mig i sin boning,han för mig upp på klippan.

6 Nu kan mitt huvud höja sigöver mina fiender runt omkring mig.Jag vill offra jublets offer i hans hydda,jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom.

7 Hör, Herre!Jag höjer min röst och ropar,var mig nådig och svara mig.

8 Mitt hjärta tänker på ditt ord:"Sök mitt ansikte!"Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag,

9 dölj inte ditt ansikte för mig.Driv inte bort din tjänare i vrede,du som har varit min hjälp.Släpp mig inte, överge mig inte,du, min frälsnings Gud.

10 Om än min far och mor överger mig,tar Herren emot mig.

11 Visa mig, Herre, din väg,led mig på en jämn stigför mina förföljares skull.

12 Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja,ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld.

13 Jag är viss om att få se Herrens godheti de levandes land.

14 Hoppas på Herren,var stark och frimodig i ditt hjärta,ja, vänta på Herren!

Salmos 27:1-14

Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod,

tålamodet fasthet och fastheten hopp.

Romanos 5:3,4

Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn.

Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

Tiago 5:7,8

Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

Tiago 5:11

Jag är viss om att få se Herrens godheti de levandes land.

Hoppas på Herren,var stark och frimodig i ditt hjärta,ja, vänta på Herren!

Salmos 27:13,14

Hoppas på Herren,var stark och frimodig i ditt hjärta,ja, vänta på Herren!

Salmos 27:14

Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.

Colossenses 1:11

Vänta på Herren och håll dig på hans väg.Han skall upphöja dig så att du får ärva landet.Du skall se hur de ogudaktiga blir utrotade.

Salmos 37:34