Falar

Där samråd saknas går planerna om intet,med många rådgivare lyckas de.

Provérbios 15:22

Där orden är många uteblir inte synd,vis är den som styr sina läppar.

Provérbios 10:19

Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder.

Mateus 18:15

Den som går med förtal förråder hemligheter,den som har ett trofast hjärta döljer vad han vet.

Provérbios 11:13

Tacka Herren, åkalla hans namn,gör hans gärningar kända bland folken!

Salmos 105:1

Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull.

Mateus 6:7

Tungan har makt över död och liv,de som gärna brukar den får äta dess frukt.

Provérbios 18:21

Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse.

1 Pedro 3:9

En man blir glad när han kan ge svar,hur gott är inte ett ord i rätt tid.

Provérbios 15:23

Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning.

1 João 3:18

Den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv,den lösmynte råkar i olycka.

Provérbios 13:3

Öppna din mun för den stummeoch försvara alla värnlösa.

Provérbios 31:8

Därför skall allt vad ni har sagt i mörkret höras i ljuset, och vad ni har viskat i örat inne i kammaren skall ropas ut på taken.

Lucas 12:3

Ett mjukt svar stillar vrede,ord som sårar väcker harm.

Provérbios 15:1

Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp.

Tiago 3:2

Också en dåre räknas som vis när han tiger,och förståndig när han tillsluter sina läppar.

Provérbios 17:28

Ord från den vises mun är välgörande,men dåren förtärs av sina egna läppar.

Eclesiastes 10:12

Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag.

Mateus 12:36

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

Romanos 10:9

En läkande tunga är ett livets träd,en falsk tunga ger hjärtesår.

Provérbios 15:4

En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Lucas 6:45

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord,

Romanos 8:26

Låt min mun vara full av ditt lov,hela dagen av din ära.

Salmos 71:8

Detta vet ni, mina älskade bröder.En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede.

Tiago 1:19

Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på.

Efésios 4:29