Provérbios 10

1 Detta är Salomos ordspråk:En vis son gläder sin far,en dåraktig son är sin mors sorg.

2 Orätt vinning är till ingen nytta,men rättfärdighet räddar från döden.

3 Herren låter ej den rättfärdiges själ hungra,men de ondas begär avvisar han.

4 Lat hand gör fattig man,flitig hand ger rikedom.

5 En förståndig son samlar in om sommaren,en vanartig son sover i skördetiden.

6 Välsignelser är på den rättfärdiges huvud,våld täcker de ogudaktigas mun.

7 Den rättfärdiges minne blir till välsignelse,de ogudaktigas namn multnar bort.

8 Ett vist hjärta tar emot tillsägelser,oförnuftiga läppar leder till fall.

9 Den som lever ostraffligt vandrar trygg,den som går orätta vägar blir avslöjad.

10 Den som blinkar med ögonen vållar smärta,den som har oförnuftiga läppar kommer på fall.

11 Den rättfärdiges mun är en källa till liv,våld täcker de ogudaktigas mun.

12 Hat väcker upp trätor,kärlek skyler allt som är brutet.

13 På den klokes läppar finner man vishet,till dårens rygg hör ris.

14 De visa samlar på kunskap,den oförnuftiges mun bjuder in olycka.

15 Den rikes välstånd är hans fästning,de armas fattigdom deras fördärv.

16 Den rättfärdiges arbete leder till liv,den ogudaktiges vinning leder till synd.

17 Att ta vara på förmaning är vägen till livet,den som föraktar tillrättavisning far vilse.

18 Den som döljer hat har falska läppar,den som sprider förtal är en dåre.

19 Där orden är många uteblir inte synd,vis är den som styr sina läppar.

20 Den rättfärdiges tunga är utvalt silver,de ogudaktigas hjärtan har ringa värde.

21 Den rättfärdiges läppar föder många,oförnuftiga dör av brist på förstånd.

22 Herrens välsignelse ger rikedom,egen möda lägger inget därtill.

23 Dårens glädje är att göra det skamliga,den förståndiges är att vara vis.

24 Den ogudaktige drabbas av det han fruktar,vad de rättfärdiga begär blir dem givet.

25 När stormen kommer är det ute med den ogudaktige,den rättfärdige har en evig grundval.

26 Som syra för tänderna och rök för ögonenär den late för den som sänder honom.

27 Herrens fruktan förlänger livet,men de ogudaktigas år blir förkortade.

28 De rättfärdigas väntan får en glad fullbordan,de ogudaktigas hopp blir till intet.

29 Herrens väg är den ostraffliges värn,men till olycka för ogärningsmän.

30 Den rättfärdige skall aldrig vackla,men de ogudaktiga får inte bo i landet.

31 Ur den rättfärdiges mun flödar vishet,men en vilseledande tunga skall huggas av.

32 Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt,de ogudaktigas mun förvränger allt.