Motivação

Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.

Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

João 14:13,14

24 Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det.

25 Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar.

26 Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften.

27 I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.

1 Coríntios 9:24-27

Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig."

Deuteronômio 31:6

Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.

Colossenses 3:23

Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Filipenses 2:13

Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet.

Eclesiastes 9:10

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Filipenses 4:13

29 Han ger den trötte kraftoch ökar den maktlöses styrka.

30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp,unga män kan falla.

31 Men de som hoppas på Herren får ny kraft,de lyfter med vingar som örnar.De skyndar i väg utan att mattas,de färdas framåt utan att bli trötta.

Isaías 40:29-31

Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför

och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.

Filipenses 3:13,14

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Jeremias 29:11

1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.

2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

3 Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.

Hebreus 12:1-3

Fråga inte efter vad ni skall äta och dricka, och var inte oroliga.

Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er Fader vet att ni behöver det.

Lucas 12:29,30

Om än tusen faller vid din sida,ja, tio tusen vid din högra sida,så skall det inte drabba dig.

Salmos 91:7

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Mateus 28:19,20

10 När vi var hos er, gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta.

11 Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte utan går bara och drar.

12 Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de skall arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd.

13 Och ni, bröder, tröttna inte på att göra det som är gott.

2 Tessalonicenses 3:10-13

Jag gläder mig storligen i Herren,min själ fröjdar sig i min Gud,ty han har klätt mig i frälsningens klädnadoch svept in mig i rättfärdighetens mantel,lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud,lik en brud som pryder sig med sina smycken.

Isaías 61:10