Nascimento de Bebê

Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Marcos 10:16

Du har skapat mina njurar,du sammanvävde mig i moderlivet.

Salmos 139:13

Den här pojken bad jag om, och nu har Herren gett mig vad jag begärde.

1 Samuel 1:27

Liksom du inte vet vart vinden fareller hur benen bildas i moderlivet,så förstår du ej heller Guds verk,hans som gör alltsammans.

Eclesiastes 11:5

"Anförtro dig åt Herren!Han skall befria och rädda honom,han har ju honom kär."

Salmos 22:9

"Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken."

Jeremias 1:5

När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen.

João 16:21

Skulle jag öppna moderlivet,men inte ge kraft att föda? säger Herren.Eller skulle jag ge kraft att föda,men sedan hålla fostret tillbaka? säger din Gud.

Isaías 66:9

Se, barn är en Herrens gåva,livsfrukt en lön.

Salmos 127:3

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.

Tiago 1:17

14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.Ja, underbara är dina verk,min själ vet det så väl.

15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig,när jag formades i det fördolda,när jag bildades i jordens djup.

16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.Alla mina dagar blev skrivna i din bok,de var bestämdainnan någon av dem hade kommit.

Salmos 139:14-16

Då sade Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana."

Mateus 19:14