Gravidez e Maternidade

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Filipenses 4:13

Till dig, Herre, flyr jag,låt mig aldrig komma på skam,befria mig genom din rättfärdighet.

Salmos 31:2

Du skall bli välsignad framför alla andra folk. Bland dina män och kvinnor skall ingen vara ofruktsam, ej heller bland din boskap.

Deuteronômio 7:14

Men Israels barn var fruktsamma och växte till. De förökade sig och blev mycket talrika, så att landet blev uppfyllt av dem.

Êxodo 1:7

Gud, hör mitt rop,lyssna till min bön!

Salmos 61:2

Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden,de rättrådigas släkte skall bli välsignat.

Salmos 112:2

men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

2 Coríntios 12:9

Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

1 Timóteo 2:15

Ty lidanden omger mig,fler än jag kan räkna.Mina synder har hunnit ifatt mig,jag orkar inte se dem.De är fler än håren på mitt huvud,och mitt mod har övergivit mig.

Salmos 40:13

han som låter en ofruktsam kvinna bo i husetsom en lycklig mor, omgiven av barn.Halleluja!

Salmos 113:9

Har inte han som skapade mig i moderlivet skapat också dem?Är det inte en enda som har berett oss i modersskötet?

Jó 31:15

De skall inte arbeta förgäves,inte heller föda barn till en bråd död,ty de är en avkomma, välsignad av Herren,och deras efterkommande tillsammans med dem.

Isaías 65:23

Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet.

Hebreus 11:11

Ropa till mig på nödens dag,så skall jag rädda dig, och du skall ära mig."

Salmos 50:15

Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta,han har välsignat dina barn i dig.

Salmos 147:13

Du har skapat mina njurar,du sammanvävde mig i moderlivet.

Salmos 139:13

"Han håller mig kär och jag skall befria honom,jag skall beskydda honom,ty han känner mitt namn.

Salmos 91:14

29 Han ger den trötte kraftoch ökar den maktlöses styrka.

30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp,unga män kan falla.

31 Men de som hoppas på Herren får ny kraft,de lyfter med vingar som örnar.De skyndar i väg utan att mattas,de färdas framåt utan att bli trötta.

Isaías 40:29-31

Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig skall gå i uppfyllelse."

Lucas 1:45

De onda blir förvisso inte ostraffademen de rättfärdigas efterkommande skall räddas.

Provérbios 11:21

"Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken."

Jeremias 1:5

Se, barn är en Herrens gåva,livsfrukt en lön.

Salmos 127:3

Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstaroch strömmar över det torra.Jag skall utgjuta min Ande över dina barn,min välsignelse över dina avkomlingar,

så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset,som pilträd vid vattenbäckar.

Isaías 44:3,4

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

1 Coríntios 10:13

genom din fars Gud, han skall hjälpa dig,genom den Allsmäktige, han skall välsigna digmed välsignelser ovanifrån, från himlen,välsignelser från djupet som ruvar där nere,välsignelser från bröst och moderliv.

Gênesis 49:25

Innan Sion har känt någon födslovånda,föder hon barnet.Innan kval kommer över henne,har hon fött ett gossebarn.

Skulle jag öppna moderlivet,men inte ge kraft att föda? säger Herren.Eller skulle jag ge kraft att föda,men sedan hålla fostret tillbaka? säger din Gud.

Isaías 66:7,9

Här är en betryckt som ropadeoch Herren hörde honom,han räddade honom ur all hans nöd.

Salmos 34:7

Han för sin hjord i bet som en herde,han samlar lammen i sina armar,han bär dem i sin famn.Sakta för han moderfåren fram.

Isaías 40:11

De överföll mig på min olyckas dag,men Herren blev mitt stöd.

Salmos 18:19

Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig.De som älskar din frälsning må alltid säga:"Lovad vare Herren!"Jag är betryckt och fattig,men Herren har omsorg om mig.Min hjälp och min befriare är du.Min Gud, dröj inte!

Salmos 40:17

Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.

Gálatas 6:9

När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen.

João 16:21