Trabalho

10 När vi var hos er, gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta.

11 Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte utan går bara och drar.

12 Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de skall arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd.

2 Tessalonicenses 3:10-12

Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.

1 Coríntios 10:31

Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.

Colossenses 3:23

6 Gå bort till myran, du late,se hur hon gör och bli vis.

7 Hon har ingen furste över sig,ingen tillsyningsman eller herre.

8 Hon bereder om sommaren sin födaoch samlar under skördetiden in sin mat.

9 Hur länge skall du ligga, du late?När skall du stiga upp från din sömn?

10 Sov ännu något, slumra lite till,lägg ännu en stund armarna i kors för att vila,

11 så skall fattigdomen komma över dig som en rövareoch armodet som en väpnad man.

Provérbios 6:6-11

Den som är försumlig i sitt arbeteär en broder till rövaren.

Provérbios 18:9

Av all möda kommer någon vinning,tomt prat leder till fattigdom.

Provérbios 14:23

Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.

Colossenses 3:17

Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

João 14:12

Flitig hand får härska,den late tvingas till trältjänst.

Provérbios 12:24

Låt allt hos er ske i kärlek.

1 Coríntios 16:14

Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra gott så länge de lever.

Och när en människa äter och dricker och finner glädje i sin möda, då är det en Guds gåva.

Eclesiastes 3:12,13

Gör allt utan att klaga och tveka,

så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen,

Filipenses 2:14,15

Lat hand gör fattig man,flitig hand ger rikedom.

Provérbios 10:4

Herrens välsignelse ger rikedom,egen möda lägger inget därtill.

Provérbios 10:22

Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.

2 Timóteo 2:15

Befall dina verk åt Herren,så har dina planer framgång.

Provérbios 16:3

Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.

2 Coríntios 9:8

Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan.

Eclesiastes 4:9

Älska inte sömn, för då blir du fattig,håll dina ögon öppna, så får du tillräckligt med bröd.

Provérbios 20:13

Ty han tänker knappt på sina levnadsdagar eftersom Gud ger honom glädje i hjärtat.

Eclesiastes 5:19

Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.

Ni vet att det är av Herren som ni skall få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar.

Colossenses 3:23,24

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,

för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

2 Timóteo 3:16,17

Om Gud ger rikedom och skatter åt någon och dessutom förmåga att njuta av det och ta ut sin del och finna glädje i sin möda, då är det en Guds gåva.

Eclesiastes 5:18

En man kan stå helt ensam och inte ha någon vid sin sida, varken son eller bror. Ändå är det inget slut på allt hans slit, och hans ögon blir inte mätta på rikedom. För vem mödar jag mig då och nekar mig själv allt gott? Också detta är fåfänglighet och en usel möda.

Eclesiastes 4:8

Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön.

2 João 1:8

och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er.

Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något.

1 Tessalonicenses 4:11,12

Lätt fånget är lätt förgånget,men den som samlar efter hand får mycket.

Provérbios 13:11

Jag såg att all möda och framgång i arbetet beror på den enes avund mot den andre. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind.

Eclesiastes 4:4

Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium.

Atos 20:24

Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet.

Eclesiastes 9:10

Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor.

Ni vet ju att var och en som gör något gott skall få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri.

Efésios 6:7,8

Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

1 Coríntios 15:58

Må Herrens, vår Guds, ljuvlighet vara över oss.Ge framgång åt våra händers verk,ja, åt våra händers verk må du ge framgång.

Salmos 90:17

Vem kan göra er något ont, om ni ivrar för det goda?

1 Pedro 3:13

Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?

Mateus 6:26

Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver.

Efésios 4:28

Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk.

Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.

Hebreus 4:9,10