Salmos 113

1 Halleluja! Loof, o knegte van die HERE, loof die Naam van die HERE!

2 Laat die Naam van die HERE geprys word, van nou af tot in ewigheid!

3 Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word!

4 Die HERE is hoog bo al die nasies; bo die hemele is sy heerlikheid.

5 Wie is soos die HERE onse God, wat hoog woon,

6 wat laag neersien, in die hemel en op die aarde?

7 Wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop af verhef;

8 om hom te laat sit by die edeles, by die edeles van sy volk.

9 Wat die onvrugbare van die huis laat woon -- 'n blye moeder van kinders. Halleluja!