Salmos 47

1 Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. 'n Psalm.

2 Alle volke, klap met die hande; juig tot eer van God met 'n stem van gejubel!

3 Want die HERE, die Allerhoogste, is gedug, 'n groot Koning oor die hele aarde.

4 Hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete.

5 Hy kies ons erfdeel vir ons uit, die trots van Jakob wat Hy liefhet. Sela.

6 God vaar op met gejuig, die HERE met basuingeklank.

7 Psalmsing tot eer van God, psalmsing! Psalmsing tot eer van ons Koning, psalmsing!

8 Want God is Koning van die hele aarde; psalmsing met 'n onderwysing.

9 God regeer oor die nasies; God sit op sy heilige troon. [ (Psalms 47:10) Die edeles van die volke het vergader -- 'n volk van die God van Abraham; want aan God behoort die skilde van die aarde. Hoog verhewe is Hy! ]