Salmos 29

1 'n Psalm van Dawid. Gee aan die HERE, o hemelinge, gee aan die HERE eer en sterkte!

2 Gee aan die HERE die eer van sy Naam; aanbid die HERE in heilige sieraad!

3 Die stem van die HERE is op die waters, die God van eer donder; die HERE is op die groot waters.

4 Die stem van die HERE is met krag; die stem van die HERE is met heerlikheid.

5 Die stem van die HERE breek seders; ja, die HERE verbreek die seders van die L¡banon;

6 en Hy laat hulle opspring soos 'n kalf, die L¡banon en Sirjon soos 'n jong buffel.

7 Die stem van die HERE slaan daar vuurvlamme uit.

8 Die stem van die HERE laat die woestyn bewe; die HERE laat die woestyn van Kades bewe.

9 Die stem van die HERE laat die takbokke lam en maak die bosse kaal; maar in sy paleis sê elkeen: Heerlikheid!

10 Die HERE het gesit oor die Watervloed; ja, die HERE sit as Koning tot in ewigheid.

11 Die HERE sal sy volk sterkte gee, die HERE sal sy volk seën met vrede.