Salmos 120

1 'n Bedevaartslied. Ek roep die HERE aan in my benoudheid, en Hy verhoor my.

2 o HERE, red my siel van die valse lippe, van die bedrieglike tong!

3 Wat sal Hy jou gee of wat vir jou daaraan toevoeg, o bedrieglike tong?

4 Skerp pyle van 'n held saam met gloeiende kole van besembosse.

5 Wee my dat ek as vreemdeling vertoef in Meseg, dat ek by die tente van Kedar woon!

6 Te lank al woon my siel by die wat die vrede haat.

7 Ek is vredeliewend; maar as ek spreek, is hulle op oorlog uit.