Salmos 150

1 Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel!

2 Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid!

3 Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter;

4 loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit;

5 loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale!

6 Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja!