Salmos 64

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2 Hoor my stem, o God, in my klagte; bewaar my lewe vir die skrik van die vyand.

3 Steek my weg vir die raad van die kwaaddoeners, vir die gewoel van die werkers van ongeregtigheid;

4 wat hulle tong skerp maak soos 'n swaard, hulle pyl rig -- bitter woorde! --

5 om in skuilplekke na die opregte te skiet; skielik skiet hulle hom en vrees nie.

6 'n Listige plan stel hulle vir hul vas; hulle spreek af om strikke te span; hulle sê: Wie sal dit sien?

7 Hulle versin ongeregtighede: Ons is gereed! 'n Fyn uitgedinkte plan! Ja, 'n man se binneste en onpeilbare hart!

8 Maar God tref hulle met 'n pyl, skielik is hulle wonde daar.

9 En hulle tong laat hulle oor hulself struikel; almal wat hulle aansien, skud die hoof.

10 En alle mense vrees en verkondig die werk van God en gee ag op wat Hy doen. [ (Psalms 64:11) Die regverdige sal bly wees in die HERE en by Hom skuil, en al die opregtes van hart sal hulle beroem. ]