Ezequiel 19

1 Stäm upp en klagosång över Israels furstar

2 och säg:Vilken lejoninna var inte din mor!Hon låg bland lejon,hon födde upp sina ungar bland unga lejon.

3 En av sina ungar födde hon upptill ett kraftigt lejon.Han lärde sig ta rov,han åt människor.

4 Men hednafolken fick höra om honom,och han blev fångad i deras grop.Med krok i nosenförde de honom till Egyptens land.

5 När lejoninnan sågatt hon fick vänta förgäves,att hennes hopp blev om intet,tog hon en annan av sina ungaroch gjorde honom till ett kraftigt lejon.

6 Han gick omkring bland lejonen,ja, han blev ett kraftigt lejon.Han lärde sig ta rovoch att äta människor.

7 Han kränkte deras änkoroch ödelade deras städer.Landet och allt som fanns där greps av förfäranvid ljudet av hans rytande.

8 Då satte sig folken upp mot honomfrån länderna runt omkring.De bredde ut sitt nät över honom,och han blev fångad i deras grop.

9 Sedan satte de honom i en bur, med krok i nosen,och förde honom till kungen i Babeloch satte honom i säkert förvar,för att hans röst inte mer skulle hörasbort till Israels berg.

10 Din mor är som en vinstock i ditt blod, planterad vid vatten,fruktbar och rik på skottty där fanns mycket vatten.

11 Den fick starka grenar,användbara till härskarspiror,och stammen växte hög,omgiven av lövverk,så att den syntes genom sin ståtliga växtoch sin rikedom på rankor.

12 Men den blev uppryckt i vredeoch kastad till marken,östanvinden förtorkade dess frukt.De starka grenarna bröts av och vissnade,och elden förtärde dem.

13 Nu är den planterad i öknen,i ett torrt och törstande land.

14 Eld har gått ut från en av de yppersta grenarnaoch har förtärt frukten.Ingen stark gren finns kvar,ingen härskarspira!"En klagosång är detta, och den skall brukas som klagosång.