Ezequiel 15

1 Herrens ord kom till mig. Han sade:

2 "Du människobarn,på vilket sätt är vinstockens trä förmer än allt annat trä,de grenar som finns på träden i skogen?

3 Tar man virke av denför att göra något nyttigt?Gör man ens en pinne av denför att på den hänga upp något?

4 Nej, man ger den till mat åt elden.När dess båda ändar har blivit förtärda av eld,och delen däremellan blivit svedd,duger den då till något nyttigt?

5 Inte ens när den ännu var oskaddkunde man göra något nyttigt av den.Hur mycket mindre kan den användas till något nyttigt,då elden förtärt den och bränt den!

6 Därför säger Herren, Herren:Som jag gör med en vinstock bland skogens träd,när jag ger den till bränsle åt elden,så skall jag göra med Jerusalems invånare.

7 Jag skall vända mitt ansikte mot dem.De har kommit ut ur elden,men elden skall förtära dem.Ni skall inse att jag är Herren,när jag vänder mitt ansikte mot dem.

8 Jag skall göra landet till en ödemark,därför att de har handlat trolöst,säger Herren, Herren."