Mateus 25

1 Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen.

2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga.

3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig.

4 De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.

5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade.

6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom.

7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor.

8 De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar.

9 De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp.

10 Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes.

11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss!

12 Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte.

13 Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

14 Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem.

15 En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent - var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig i väg.

16 Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till.

17 Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till.

18 Men den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar.

19 En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem.

20 Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sade: Herre, fem talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till.

21 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!

22 Så kom den som hade fått två talenter fram och sade: Herre, två talenter överlämnade du åt mig. Här är två till som jag har tjänat.

23 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!

24 Också den som hade fått en talent kom fram. Han sade: Herre, jag vet att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut.

25 Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.

26 Hans herre svarade honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut.

27 Då borde du ha satt in mina pengar i en bank, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom.

28 Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter.

29 Ty var och en som har skall få, och det i överflöd, men den som inget har, från honom skall tas också det han har.

30 Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där skall man gråta och skära tänder.

31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.

32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna.

33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra.

34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.

35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig.

36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.

37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka?

38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig?

39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?

40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

42 Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka.

43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.

44 Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte?

45 Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.

46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."