Deus

Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går."

Josué 1:9

Men om ni där söker Herren, din Gud, skall du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ.

Deuteronômio 4:29

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.

Êxodo 20:12

Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

Tiago 4:10

Därför är du stor, Herre Herre, ty ingen är dig lik, och ingen Gud finns utom dig efter allt vad vi har hört med våra öron.

2 Samuel 7:22

Stå upp, var ljus,ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.

Isaías 60:1

Vi älskar därför att han först har älskat oss.

1 João 4:19

Ty den som finner mig finner livetoch får nåd från Herren.

Provérbios 8:35

Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda.

Gálatas 6:7

Ständigt står mina förföljare efter mitt liv,de är många som i högmod strider mot mig.

Salmos 56:3

Mina tankar är inte era tankar,och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.

Isaías 55:8

Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.

1 João 4:16

Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett.

1 João 4:20

Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss.

1 João 4:12

Ty jag är Herren, din Gud,som fattar din högra handoch som säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig.

Isaías 41:13

Vem har jag i himlen utom dig!När jag har digfrågar jag inte efter något på jorden.

Salmos 73:25

Herre, du är min Gud!Jag vill upphöja dig,jag vill prisa ditt namn,för du gör underbara ting,dina rådslut från fordomutför du med trofasthet och sanning.

Isaías 25:1

Ingen är helig som Herren,ty ingen finns utom dig.Ingen klippa är som vår Gud.

1 Samuel 2:2

Herren, din Gud, bor i dig,en hjälte som frälsar.Han gläder sig över dig med lust,han tiger stilla i sin kärlek,han fröjdas över dig med jubel."

Sofonias 3:17

Jag säger till Herren:"Du är min Herre,för mig finns inget gott utom dig.

Salmos 16:2

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.

Filipenses 4:4

Vänd ditt öra till mig,skynda till min räddning!Var en fast klippa för mig,en borg till min frälsning.

Salmos 31:3

Herrens ängel slår sitt lägeromkring dem som fruktar honom,och han befriar dem.

Salmos 34:8

Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt.

Hebreus 3:4

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Filipenses 4:13