Paciência

Hör mig när jag ropar om hjälp,du min konung och min Gud,ty till dig ber jag.

Salmos 5:3

Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Mateus 24:13

Kärleken är tålig och mild,kärleken avundas inte,den skryter inte,den är inte uppblåst,

den uppför sig inte illa,den söker inte sitt,den brusar inte upp,den tillräknar inte det onda.

1 Coríntios 13:4,5

Den som är långmodig har gott förstånd,den som är otålig går långt i dårskap.

Provérbios 14:29

Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

2 Pedro 3:8

Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv.

1 Timóteo 1:16

Riv sönder era hjärtan, inte era kläder,och vänd om till Herren, er Gud.Ty nådig och barmhärtig är han,sen till vrede och stor i nåd,och han ångrar det onda.

Joel 2:13

Bättre en tålmodig man än en hjälte,bättre styra sitt sinne än inta en stad.

Provérbios 16:32

Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.

Efésios 4:2

predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.

2 Timóteo 4:2

Lovsjung Herren, ni hans fromma,prisa hans heliga namn!

Salmos 30:5

Var stilla inför Herren och vänta på honom.Gräm dig inte över den som har framgång,över den som gör upp onda planer.

Salmos 37:7

Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla."

Êxodo 14:14

Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja,

Romanos 15:5

Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.

Gálatas 6:9

Därför väntar Herren på att få visa er nåd,därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet.Ty Herren är en domens Gud.Saliga är alla som väntar på honom.

Isaías 30:18

Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.

Romanos 12:12

Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

Mateus 24:42

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

2 Pedro 3:9

Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Apocalipse 3:11

Barmhärtig och nådig är Herren,sen till vrede och stor i nåd.

Salmos 103:8

Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

Colossenses 3:12

Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

Romanos 8:25

Hoppas på Herren,var stark och frimodig i ditt hjärta,ja, vänta på Herren!

Salmos 27:14