Poder

Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.

Colossenses 1:11

Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor.

De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

Marcos 16:17,18

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Filipenses 4:13

Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

2 Timóteo 1:7

Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft.

1 Coríntios 4:20

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Hebreus 4:12

Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

Atos 1:8

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.

Efésios 6:10

Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

Lucas 10:19

Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

João 14:12

Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Tiago 4:7

39 Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: "Tig! Var tyst!" Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt.

40 Han sade till dem: "Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?"

41 Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: "Vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom?"

Marcos 4:39-41