1 Постоянствайте в братолюбието.

2 Не забравяйте гостолюбието, понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели.

3 Помнете затворените, като че заедно с тях сте затворени, страдащите, понеже и самите вие сте в тяло.

4 Женитбата да бъде на почит у всички и леглото – неосквернено, защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците.

5 Не се отдавайте на сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате, защото Бог е казал: ?Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна."

6 Така че ние смело можем да кажем: ?Господ ми е помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?"

7 Помнете онези, които ви ръководят, които са ви говорили Божието слово, и подражавайте на вярата им, като гледате следствията от техния начин на живот.

8 Иисус Христос е същият вчера, днес и до века.

9 Не се увличайте по разни и странни учения, защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са имали полза онези, които са се водили по тях.

10 Ние имаме олтар, от който нямат право да ядат онези, които служат в скинията.

11 Защото телата на животните, чиято кръв първосвещеникът внася в светилището като жертва за греховете, се изгарят вън от стана.

12 Затова и Иисус, за да освети народа чрез Своята Собствена кръв, пострада вън от градската порта.

13 И така, нека и ние излизаме към Него вън от стана, понасяйки Неговия позор.

14 Защото тук ние нямаме постоянен град, а търсим този, който ще дойде.

15 И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно жертва на хваление, тоест плод на устни, които изповядват Неговото Име.

16 И не забравяйте да вършите добро и да разделяте с другите, защото такива жертви са угодни на Бога.

17 Подчинявайте се на онези, които ви ръководят, и се покорявайте, защото те бдят за вашите души като такива, които ще отговарят; за да правят това с радост, а не с въздишане, защото да го правят с въздишане не е полезно за вас.

18 Молете се за нас, защото сме уверени, че имаме чиста съвест, като искаме във всичко да постъпваме добре.

19 А особено ви моля да правите това, за да мога по-скоро да ви бъда върнат.

20 А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет възведе от мъртвите великия Пастир на овцете – нашия Господ Иисус –

21 нека ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като изработва във вас това, което е угодно пред Него, чрез Иисус Христос, на когото да бъде слава за вечни векове. Амин.

22 И аз ви умолявам, братя, да приемете с търпение това напътствено слово, защото ви писах накратко.

23 Знайте, че нашият брат Тимотей е пуснат на свобода; и с него, ако дойде скоро, ще ви видя.

24 Поздравете всички, които ви ръководят, и всички светии! Поздравяват ви тези, които са от Италия.

25 Благодат да бъде с всички вас. Амин.