1 Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се обърнем към пълната зрялост, без да полагаме отново за основа покаянието от мъртви дела и вярата в Бога,

2 учението за умивания, за ръкополагане, за възкресение на мъртвите и за вечен съд.

3 И това ще направим, ако Бог позволи.

4 Защото за тези, които веднъж са били осветлени и са опитали от небесния дар, и са станали съпричастни на Светия Дух,

5 и са опитали доброто Божие слово и силите на бъдещия век,

6 а са отпаднали, е невъзможно да се обновят за покаяние, като отново разпъват за себе си Божия Син и Го опозоряват.

7 Защото земята, която се е поила от дъжда, който пада често на нея, и която ражда полезни растения за тези, за които се и обработва, получава благословение от Бога,

8 но ако ражда тръни и репеи, е негодна и е близко до проклятие, чийто край е изгаряне.

9 Но относно вас, възлюбени, макар и да говорим така, ние сме убедени в по-доброто и спасителното.

10 Защото Бог не е несправедлив, за да забрави делото ви и любовта, която показахте към Неговото Име, като послужихте и още служите на светиите.

11 И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата докрай,

12 да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията.

13 Защото, когато Бог даваше обещание на Авраам, понеже нямаше никой по-голям, в когото да се закълне, се закле в Себе Си, като каза:

14 ?Наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа."

15 И така, Авраам с дълготърпение получи обещаното.

16 Защото, както хората се кълнат в някой по-голям от тях и клетвата, дадена за потвърждение, е край на всеки спор за тях,

17 така и Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението Му е неизменимо, си послужи с клетва,

18 така че чрез две неизменими неща, в които е невъзможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да сграбчим поставената пред нас надежда,

19 която имаме като здрава и непоколебима котва за душата и която прониква в това, което е вътре, зад завесата,

20 където Иисус влезе за нас като предшественик и стана Първосвещеник според Мелхиседековия чин до века.