Salmos 113

1 Halleluja! Lov, I Herrens tjenere, lov Herrens navn!

2 Herrens navn være lovet fra nu av og inntil evig tid!

3 Fra solens opgang til dens nedgang er Herrens navn høilovet.

4 Herren er ophøiet over alle hedninger, hans ære er over himmelen.

5 Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høit,

6 som ser så dypt ned, i himmelen og på jorden,

7 som reiser den ringe av støvet, ophøier den fattige av skarnet

8 for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster,

9 han som lar den ufruktbare hustru bo som glad barnemor! Halleluja!