Salmos 93

1 Herren er blitt konge, han har klædd sig i høihet; Herren har klædd sig, har omgjordet sig med styrke, og jorderike står fast, det rokkes ikke.

2 Fast er din trone fra fordums tid; fra evighet er du.

3 Strømmer har opløftet, Herre, strømmer har opløftet sin røst, strømmer opløfter sin brusen.

4 Mere enn røsten av de store, de herlige vann, havets brenninger, er Herren herlig i det høie.

5 Dine vidnesbyrd er såre trofaste; for ditt hus sømmer sig hellighet, Herre, så lenge dagene varer.